Mapa serwisu


Interaktywny Plan Miasta Szczecin
Odśnieżanie miasta - sezon 2010/2011
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Model terenu
    Jak wykonano model terenu
Wybory
    Wyniki wyborów na Prezydenta Miasta Szczecin 2010 - I tura
    Wyniki wyborów na Prezydenta Miasta Szczecin 2010 - II tura
    Wyniki wyborów do Rady Miasta 2010
    Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2009
Mapy akustyczne
    Imisja hałasu komunikacyjnego - drogowego wyrażona wskaźnikiem LDWN
    Imisja hałasu komunikacyjnego - drogowego wyrazona wskaźnikiem LN
    Imisja hałasu komunikacyjnego - szynowego wyrażona wskaźnikiem LDWN
    Imisja hałasu komunikacyjnego - szynowego wyrażona wskaźnikiem LN
    Imisja hałasu przemyslowego wyrazona wskaźnikiem LDWN
    Imisja hałasu przemysłowego wyrazona wskaźnikiem LN
    Emisja i wielkość przekroczeń pozomu dopuszczalnego hałasu drogowego dla okresu DWN
    Emisja i wielkość przekroczeń pozomu dopuszczalnego hałasu drogowego dla okresu N
    Emisja i wielkość przekroczeń pozomu dopuszczalnego hałasu szynowego dla okresu DWN
    Emisja i wielkość przekroczeń pozomu dopuszczalnego hałasu szynowego dla okresu N
    Emisja i wielkość przekroczeń pozomu dopuszczalnego hałasu przemysłowego dla okresu DWN
    Emisja i wielkość przekroczeń pozomu dopuszczalnego hałasu przemysłowego dla okresu N
Interaktywny Plan Miasta Szczecin - Zdarzenia pożarowe
Uczelnie wyższe w Szczecinie
Plany historyczne
    Plany historyczne Miasta Szczecin
    Plany historyczne Miasta Szczecin
    Plany historyczne Miasta Szczecin
Stara wersja zarządzania mapami
    Plan miasta
    Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego m. Szczecin
    Plan Cmentarza Centralnego
    Wybory do sejmu RP w 2007 r.
    Wybory do senatu RP w 2007 r.
    Pierwsza tura głosowania na urząd Prezydenta Miasta Szczecin 2006
    Druga tura głosowania na urząd Prezydenta Miasta Szczecin 2006
    Referendum lokalne 2004
GIS - zasoby mapowe Urzędu Miasta Szczecin. © Urząd Miasta Szczecin. Kontakt: plan.szczecina@um.szczecin.pl