Emisja i wielkość przekroczeń pozomu dopuszczalnego hałasu szynowego dla okresu DWN


 

GIS - zasoby mapowe Urzędu Miasta Szczecin. © Urząd Miasta Szczecin. Kontakt: plan.szczecina@um.szczecin.pl