Plany historyczne


Interaktywny zestaw historycznych planów Miasta ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie i Archiwum Państwowego w Szczecinie przybliża tło wydarzeń mających istotny wpływ na dzieje Szczecina oraz prezentuje najważniejsze dokonania wiążące się z działalnością budowlaną i przeobrażeniami przestrzennymi w ciągu wieków. Wprowadzenie technologii pozwalającej na warstwowe nakładanie się  planów historycznych na współczesny plan miasta, może ułatwić zrozumienie kontekstu i znaczenia nie tylko przedstawionych zabytków kartograficznych. Aktualnie prezentowane plany zwracają szczególną uwagę na proces powstawania koncepcji pruskiej twierdzy oraz przebieg realizacji umocnień fortyfikacycjnych. Zbiór ten może być pomocny w działalności grup historyków, jak i planistów czy decydentów, a także pojedynczych obywateli, zainteresowanych historią i przyszłością Miasta Szczecin.

Szczególnie polecamy Państwu następujące opracowania mapowe:

Konsultacja historyczna:

dr Bogdana Kozińska
Ratusz Staromiejski,
ul. Mściwoja 8
70-533 Szczecin
tel. 091 43 15 256
fax: 091 48 80 249
e-mail: ratusz@muzeum.szczecin.pl

GIS - zasoby mapowe Urzędu Miasta Szczecin. © Urząd Miasta Szczecin. Kontakt: plan.szczecina@um.szczecin.pl