Plany historyczne Miasta Szczecin - rok 1721


W opracowaniu nałożono plan Szczecina z 1721 roku, sporządzony prawdopodobnie przez mierniczego Ernsta Augusta Nordta, na dzisiejszy plan miasta. Ówczesne fortyfikacje wzniesione przez Szwedów w latach 30-tych XVII wieku, otaczały obszar ograniczony dzisiejszymi ulicami Małopolską, pl. Żołnierza, al. Niepodległości, Dworcowa, pl. Tobrucki. Nadal utrzymane były średniowieczne mury miejskie i zewnętrzne fosy. Do dzisiaj z najstarszych umocnień zachowała się Baszta 7 Płaszczy i śladowe szczątki murów w rejonie kościoła św. Jana, a z fortyfikacji szwedzkich - przebieg fragmentu muru kurtynowego odkryty niedawno za wyburzonym budynkiem zakładów odzieżowych "Odra" przy al.. Niepodległości. Mapę przygotowano w oparciu o materiały udostępnione przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Obiekty na planie Szczecina z 1721 r.:

1 - zamek książęcy; 2 - kościół Najświętszej Marii Panny; 3 - kościół św. Jakuba; 4 - kościół św. Mikołaja; 5 - kościół św. Jana;
6 - kościół św. Piotra i Pawła; 7 - magazyn w dawnym Kościele Cysterek; 8 - ratusz; 9 - kamienica Loitzów; 10 - Dom Żeglarza; 11 - Gimnazjum Karolińskie; 12 - Kolegium Jagenteufla; 13 - szkoła miejska; 14 - Brama Passawska; 15 - Nowa Brama; 16 - Brama Młyńska; 17 - Brama Panieńska; 18 - Brama św. Ducha; 19 - ogród strzelecki; 20 - żuraw przeładunkowy;
21 - kościół św. Gertrudy; 22 - rzeźnia; 23 - osada klasztorna

Źródło mapy: J. M. Piskorski, B. Wachowiak, E. Włodarczyk, Szczecin. Zarys historii, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1993; s. 78 ryc. 35
 

GIS - zasoby mapowe Urzędu Miasta Szczecin. © Urząd Miasta Szczecin. Kontakt: plan.szczecina@um.szczecin.pl