Plany historyczne Miasta Szczecin - rok 1873


Na współczesny plan Szczecina nałożono plan miasta i okolicy wydany w 1873 r. przez Th. Nahmera. Archiwalny plan ukazuje sytuację przestrzenną w przededniu likwidacji fortyfikacji wokół Szczecina. W centrum Stare i Nowe Miasto oraz Łasztownia i Kępa Parnicka jeszcze w okowach otaczających je umocnień, a na zewnątrz, odizolowane strefą ograniczeń budowlanych twierdzy, rejony zabudowy przedmiejskiej: Grabowo, Drzetowo, Bolinko, Nowy i Stary Turzyn oraz Górny Wik i Pomorzany. W ciągu ostatniego dwudziestolecia XIX wieku na niezabudowanej strefie pofortyfikacyjnej powstanie śródmieście Szczecina, tworząc wraz z przedmieściami wspólny organizm miejski. Mapę przygotowano w oparciu o plan udostępniony przez Archiwum Państwowe w Szczecinie.

GIS - zasoby mapowe Urzędu Miasta Szczecin. © Urząd Miasta Szczecin. Kontakt: plan.szczecina@um.szczecin.pl