Plany historyczne Miasta Szczecin - rok 1919


Nałożony na aktualną siatkę ulic plan z 1919 roku pokazuje sytuację urbanistyczną miasta po I wojnie światowej i pozwala na precyzyjne prześledzenie jakie zmiany w zabudowie przyniósł okres wzmożonej działalności budowlanej lat międzywojennych (np. rejon obecnych Jasnych Błoni, okolica ul. 1 Maja, dzielnice mieszkaniowe na zewnątrz kolei obwodowej) oraz które rejony zostały zniszczone w następstwie bombardowań i zmian wprowadzonych w ramach powojennej odbudowy (głównie Stare Miasto, Grabowo, Drzetowo i rejony przemysłowe). Szczegółowy opis budynków użyteczności publicznej umożliwia poznanie dawnej funkcji wielu zachowanych do dziś obiektów. Mapę przygotowano w oparciu o plan udostępniony przez Archiwum Państwowe w Szczecinie.

GIS - zasoby mapowe Urzędu Miasta Szczecin. © Urząd Miasta Szczecin. Kontakt: plan.szczecina@um.szczecin.pl