Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego m. Szczecina

Ulica/Adres:  
Obiekty:  

 Rozmiar mapy:        

Skala 1 :    Widok: 8 km  wnpm: 3.55 km  Xc: 90064 m Yc: 37006 m

Legenda oraz dostępne warstwy:
 

* Obszary, na których istnieje obowiązek opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.

   Granica opracowania
   Dzielnice
   Adresy
   Plany uchwalone jeszcze nieobowiązujące
   Plany obowiązujące - w pełnym zakresie
   Ulice
   Zabudowa
   Wody i zieleń

   Zdjęcie lotnicze (2008r)
   Zdjęcie lotnicze
(1996r) - widoczne dla skali powyżej 1:1500
   Zdjęcie satelitarne
(2003r, ©BCGIS.NET ) - widoczne dla skali powyżej 1:4000
   Wybrane skany planów
 

Czas obliczeń: 0.1781 s

Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego m. Szczecin

GIS - zasoby mapowe Urzędu Miasta Szczecin. © Urząd Miasta Szczecin. Kontakt: plan.szczecina@um.szczecin.pl