PLAN SZCZECINA

Ulica/Adres:  
Obiekty:  

 Rozmiar mapy:        

Skala 1 :    Widok: 45.93 km  wnpm: 20.4 km  Xc: 95000 m Yc: 37000 m

Legenda oraz dostępne warstwy:
 
   Osiedla administracyjne
   Osiedla mieszkaniowe
   Dzielnice
   Strefa Płatnego Parkowania
   Fotografie
   Adresy
   Szlaki i ścieżki rowerowe
   Komunikacja miejska
   Linie kolejowe
   Zabudowa
   Ulice
   Komisariaty
   Wody i zieleń

   Zdjęcie lotnicze (2008r)
   Zdjęcie lotnicze
(1996r) - widoczne dla skali powyżej 1:1500
   Zdjęcie satelitarne
(2003r, ©BCGIS.NET ) - widoczne dla skali powyżej 1:4000
 

Czas obliczeń: 0.1847 s

GIS - zasoby mapowe Urzędu Miasta Szczecin. © Urząd Miasta Szczecin. Kontakt: plan.szczecina@um.szczecin.pl