PLAN SZCZECINA

Ulica/Adres:  
Obiekty:  

 Rozmiar mapy:        

Skala 1 :    Widok: 8 km  wnpm: 3.55 km  Xc: 90064 m Yc: 37006 m

Legenda oraz dostępne warstwy:
 
   Osiedla administracyjne
   Osiedla mieszkaniowe
   Dzielnice
   Strefa Płatnego Parkowania
   Fotografie
   Adresy
   Szlaki i ścieżki rowerowe
   Komunikacja miejska
   Linie kolejowe
   Zabudowa
   Ulice
   Komisariaty
   Wody i zieleń

   Zdjęcie lotnicze (2008r)
   Zdjęcie lotnicze
(1996r) - widoczne dla skali powyżej 1:1500
   Zdjęcie satelitarne
(2003r, ©BCGIS.NET ) - widoczne dla skali powyżej 1:4000
 

Czas obliczeń: 0.2262 s

GIS - zasoby mapowe Urzędu Miasta Szczecin. © Urząd Miasta Szczecin. Kontakt: plan.szczecina@um.szczecin.pl