Referendum lokalne 2004

Ulica/Adres:  
Obiekty:  

 Rozmiar mapy:        

Skala 1 :    Widok: 2 km  wnpm: 0.89 km  Xc: 89572 m Yc: 37590 m

Legenda oraz dostępne warstwy:
 
   Wyniki Referendum
   Osiedla i dzielnice
   Strefa Płatnego Parkowania
   Fotografie
   Adresy
   Ścieżki rowerowe
   Komunikacja miejska
   Linie kolejowe
   Zabudowa
   Ulice
   Komisariaty
   Wody i zieleń

   Zdjęcie lotnicze
(1996r) - widoczne dla skali powyżej 1:1500
   Zdjęcie satelitarne
(2003r, ©BCGIS.NET ) - widoczne dla skali powyżej 1:4000
 

Czas obliczeń: 0.3516 s

GIS - zasoby mapowe Urzędu Miasta Szczecin. © Urząd Miasta Szczecin. Kontakt: plan.szczecina@um.szczecin.pl