Model terenu


Rzeźba terenu oświetlona z północnego zachodu pod kątem 45 stopni.

GIS - zasoby mapowe Urzędu Miasta Szczecin. © Urząd Miasta Szczecin. Kontakt: plan.szczecina@um.szczecin.pl