Zdarzenia pożarowe


Pożary i miejscowe zagrożenia zaistniałe na terenie Miasta Szczecin w roku 2011.

  • Pożar - niekontrolowany proces palenia w miejscu do tego nie przeznaczonym
  • Miejscowe zagrożenie - zdarzenie inne niż pożar, wynikające z rozwoju cywilizacji i naturalnych praw przyrody, stanowiące zagrożenie dla zdrowia i mienia
  • Alarm fałszywy - wezwania jednostek ratowniczych do zdarzeń, które faktycznie nie miały miejsca, lub zaistniały, lecz nie wymagały działań ratowniczych

Mapa tematyczna zawiera tylko informację o lokalizacji pożaru, miejscowego zagrożenia i alarmu fałszywego zaistniałych w 2011 r.

Dane otrzymano z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

GIS - zasoby mapowe Urzędu Miasta Szczecin. © Urząd Miasta Szczecin. Kontakt: plan.szczecina@um.szczecin.pl