Wyniki wyborów do Rady Miasta 2010


Aby uzyskać informację o głosach oddanych na kandydatów wybieramy opcję informacyjną zaznaczoną ikonką , a następnie ustawiamy kursor na mapie w interesującym nas miejscu i klikamy. Pod mapą ukaże się informacja z wynikami głosowania w danym obwodzie, do którego należy wskazane miejsce.

GIS - zasoby mapowe Urzędu Miasta Szczecin. © Urząd Miasta Szczecin. Kontakt: plan.szczecina@um.szczecin.pl