Plany historyczne Miasta Szczecin - rok 1934

Prezentowany plan został sporządzony 11 kwietnia 1934 roku. Został zatytułowany jako „Plan obszaru miasta Szczecinie w zakresie ruchu pojazdów samochodowych”. Sporządzili go pracownicy instytucje będącej odpowiednikiem dzisiejszego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Na uwagę zasługują proponowane szerokości ulic przelotowych.


GIS - zasoby mapowe Urzędu Miasta Szczecin. © Urząd Miasta Szczecin. Kontakt: plan.szczecina@um.szczecin.pl