Plany historyczne Miasta Szczecin Prawobrzeże - rok 1967

GIS - zasoby mapowe Urzędu Miasta Szczecin. © Urząd Miasta Szczecin. Kontakt: plan.szczecina@um.szczecin.pl