Koncepcja systemu tras rowerowych


Niniejsza koncepcja określa docelowy przebieg tras rowerowych na terenie Gminy Miasto Szczecin – głównych, których funkcją jest obsługa ruchu międzydzielnicowego oraz lokalnych, stanowiących uzupełnienie tras głównych.

Przez określenie „trasa rowerowa” należy rozumieć spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, obejmujący w szczególności drogi dla rowerów, pasy ruchu dla rowerów, kontrapasy rowerowe, ulice o ruchu uspokojonym, strefy zamieszkania, łączniki rowerowe, drogi niepubliczne o małym natężeniu ruchu.

GIS - zasoby mapowe Urzędu Miasta Szczecin. © Urząd Miasta Szczecin. Kontakt: plan.szczecina@um.szczecin.pl