Mapy akustyczne 2008


Szczegółowy opis map i wskaźników znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: bip.um.szczecin.pl

GIS - zasoby mapowe Urzędu Miasta Szczecin. © Urząd Miasta Szczecin. Kontakt: plan.szczecina@um.szczecin.pl